sport media marketing s.r.o. just fight hayashi Praha CM CM ČSZK Za podpory Nadace ČEZ MŠMT ČR

Rejstřík sportovních organizací, sportovců, trenérů a zařízení


Vážení členové,

chtěl bych vás poprosit o věnování pozornosti nad níže uvedenou povinností. I když tato informace byla zaslána na členskou základnu JKA a všechny krajské svazy JKA již dříve, ale i přesto připomínám o povinnostech pro naše členy viz níže.

Dále ještě doplňující informace v systému www.cubu.info a to o aktualizaci členské základny v databázi. Je nutné doplnění adres všech vašich členů, které naleznete po otevření každého člena. Veškeré tyto informace pak budou svazem přeneseny do systému, kde musíte být registrovaní. Také je třeba doplnit IČO spolku, prosím o doplnění ty, kteří ho ještě nevložily. IČO se doplňuje v kontaktních údajích oddílu.

=====

Sportovní organizace mají povinnost do 30.6.2019 se registrovat do Registru sportovních organizací který naleznete zde:
https://rejstriksportu.msmt.cz manuál pak naleznete zde: https://rejstriksportu.msmt.cz/User/manual.pdf

Výpis:
1.2 Obecné informace o Rejstříku
Rejstřík je informačním systémem veřejné správy, který slouží k vedení údajů o sportovních organizacích, sportovcích, trenérech a sportovních zařízeních.
Správcem Rejstříku je MŠMT.
MŠMT ověřuje pravdivost, úplnost a správnost údajů v Rejstříku.
Rejstřík je rozdělen na veřejnou a neveřejnou část.
Údaje o počtu sportovců a trenérů sdružených ve sportovní organizaci a seznam sportovních zařízení
zapsaných v Rejstříku jsou veřejně přístupné, a to rovněž způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Ostatní údaje povinné ze zákona obsahuje neveřejná část Rejstříku.
Sportovní organizace, v níž jsou sdruženy jiné sportovní organizace, je povinna zapsat údaje
do Rejstříku do 31. 12. 2018.
Ostatní sportovní organizace jsou povinny zapsat údaje do Rejstříku do 30. 6. 2019.
Žadatel o podporu na sportovní zařízení je povinen zapsat údaje do Rejstříku do 31. 12. 2018.
Podporu sportu ve formě dotace ze státního rozpočtu lze poskytnout sportovní organizaci bez ohledu
na její zápis v Rejstříku do uplynutí uvedených lhůt.
Sportovní organizace se nesplněním povinnosti zapsat do Rejstříku bez zbytečného odkladu údaje podle
zákona a jejich změny dopustí přestupku. Žadatel o podporu na sportovní zařízení se nesplněním
povinnosti zapsat do Rejstříku bez zbytečného odkladu údaje podle zákona dopustí přestupku.
Rejstřík je dostupný z internetové aplikace na https://rejstriksportu.msmt.cz.

Děkuji

S pozdravem
--
Richard Růžička
[ web ]  [ zpět ] 

Soubory k článku

VIP club Videa Celebrity schválené pořady Naši úspěšní výsledky
VÝSLEDKY NP JKA 15.2.2020
21.02.2020  V příloze naleznete výsledky ... číst >>
48. NORTHBOHEMIA 2016
18.10.2016  Výsledky turnaje v karate ... číst >>
NP ČSKE - 2.kolo
09.06.2014  V odkazu naleznete výsledky turnaje ...  číst >>
ME JKA 2014 (MLÁDEŽ, MASTERS)
26.05.2014  V příloze naleznete výsledky Evropského šampionátu, který se konal... číst >>
MČR SENIORŮ ČSKE
01.04.2014  Výsledky mistrovství republiky seniorů a masters v karate Českého... číst >>
LEON OPEN 2014
01.04.2014  Výsledky turnaje v kickboxu ... číst >>
NP JKA - 14.3.2014
19.03.2014  Výsledky 1. kola národního poháru Českého svazu karate JKA ... číst >>
3. Národní pohár- Praha
21.02.2014  8.2.2014 se v Praze konalo 3. kolo Národního poháru v tradičním karate... číst >>
Výsledky - MČR kadetů a školní mládeže 2014
21.02.2014  Výsledky - MČR kadetů a školní mládeže 2014 číst >>
EKOBENA LIGA 2014 (1. kolo)
01.02.2014  Výsledky naleznete v záložce "web". číst >>

všechny výsledky >>